Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

O izdajatelju

Izdajatelj in založnik revije Pravnik:

Zveza društev pravnikov Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si


Jezikovni pregled in oblikovanje:

JusFin, d. o. o.
Lamutova ulica 2, 1000 Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana