Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Pravila uporabe

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu <www.revija-pravnik.si> (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto, je GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Vse pravice pridržane.
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, tj. nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot so kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.
Informacije in gradiva, ki so prikazani na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži s strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, vnovično objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano.
Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Za morebitne spore zaradi uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za njihovo rešitev je pristojno sodišče v Ljubljani, po poprej izčrpanih sredstvih za zunajsodno reševanje sporov.
Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da je seznanjen s pravnim obvestilom ter da se z njimi strinja.