Kako se lotiti pravniškega strokovnega sestavka

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 5-6, str. 399-410

Pravniške strokovne sestavke različnih vrst se večinoma oblikuje po enakih načelih. Pisec mora po določitvi naslova najprej zbrati temeljno gradivo in ga preštudirati. Potem mora sestaviti razčlembo (dispozicijo). Dispozicija je sestavljena iz naslovov strokovnega sestavka s kratkimi opisi vsebine, če je to sploh potrebno. Potem se pisec loti oblikovanja osnutka besedila. Besedilo mora biti utemeljeno. Za utemeljitev se uporabljajo zlasti sklicevanja na za- konske ali katere druge določbe prava, na sodno prakso in na mnenja v stro- kovni literaturi. Izogibati se je treba pisanju dolgih, nejasnih stavkov. Pravniški strokovni sestavek naj se piše neosebno ne glede na to, da je osebno mnenje pisca zaželeno.
Pravniške strokovne sestavke različnih vrst se večinoma oblikuje po enakih načelih. Pisec mora po določitvi naslova najprej zbrati temeljno gradivo in ga preštudirati. Potem mora sestaviti razčlembo (dispozicijo). Dispozicija je sestavljena iz naslovov strokovnega sestavka s kratkimi opisi vsebine, če je to sploh potrebno. Potem se pisec loti oblikovanja osnutka besedila. Besedilo mora biti utemeljeno. Za utemeljitev se uporabljajo zlasti sklicevanja na za- konske ali katere druge določbe prava, na sodno prakso in na mnenja v stro- kovni literaturi. Izogibati se je treba pisanju dolgih, nejasnih stavkov. Pravniški strokovni sestavek naj se piše neosebno ne glede na to, da je osebno mnenje pisca zaželeno.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo