Uredniški odbor revije Pravnik

2020

Former judge of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia Mitja Deisinger, PhD
Supreme State Prosecutor Hinko Jenull
Supreme Court of the Republic of Slovenia judge Erik Kerševan, PhD
Former Minister of Public Administration of the Republic of Slovenia and assistant at the Faculty of Law of the University of Ljubljana Boštjan Koritnik
Acad. Janez Kranjc, PhD, Professor Emeritus at the Faculty of Law of the University of Ljubljana
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Saša Prelič,
sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Marijan Pavčnik,
odvetnik v Ljubljani in docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Konrad Plauštajner,
profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Darja Senčur Peček,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Alenka Šelih,
predsednica upravnega odbora Ustanove Pustimo jim sanje - Fundacije Danila Türka Mojca Seliškar Toš,
profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in zunanji znanstveni član inštituta Max Planck v Luksemburgu dr. Verica Trstenjak,
zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude,
zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić,
profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Grega Strban.

Odgovorna urednica:
dr. Dragica Wedam Lukić
Strokovni urednik:
Boštjan Koritnik


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo