Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 5-6

Avtor predstavi knjigo Mateje Jeraj in Jelke Melik »Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog«, ki je izšla pri Arhivu Republike Slovenije leta 2017 kot drugi del (prvi del je izšel leta 2015) širše razprave in neke vrste sklepno razmišljanje o t. i. Nagodetovem procesu. 

Avtor predstavi knjigo Mateje Jeraj in Jelke Melik »Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog«, ki je izšla pri Arhivu Republike Slovenije leta 2017 kot drugi del (prvi del je izšel leta 2015) širše razprave in neke vrste sklepno razmišljanje o t. i. Nagodetovem procesu. Ta je bil eden najbolj znanih političnih procesov v Sloveniji. Poleti 1947 je potekal pred Vrhovnim sodiščem Ljudske republike Slovenije proti petnajstim izobražencem, ki so verjeli, da je mogoče tudi v povojni Jugoslaviji vzpostaviti politični pluralizem. Z njim je skušalo tedanje partijsko vodstvo na eni strani obračunati z drugače mislečimi, na drugi strani pa na dokaj drastičen način pokazati, da se z novo oblastjo ne gre šaliti.

Ključne besede: kazenski proces, Črtomir Nagode, Arhiv Republike Slovenije, politični proces, Vrhovno sodišče, Ljudska republika Slovenija, Jugoslavija, komunistična partija, komunizem

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo