Materia Constitutionis (Glose ob 20-letnici Pisateljske ustave)

Pravnik, let. 63 (125), št. 11-12, str. 567–580.

Uvodnik k zadnji izdaji revije Pravnik v letu 2008 je posvečen t. i. Pisateljski ustavi, kar je sopomenka za Teze za Ustavo Republike Slovenije, ki so bile aprila 1988 objavljene v Gradivu za slovensko ustavo. »Gradivo« sta pripravili Ustavna komisija upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev in Delovna skupina za ustavni razvoj pri slovenskem sociološkem društvu. Pisateljska ustava je pomembno in dragoceno dejanje, ki je tvorno sooblikovalo ustavno pot do besedila veljavne Ustave Republike Slovenije (z dne 28. decembra 1991).
Pisateljska ustava (PU) je sopomenka za Teze za Ustavo Republike Slovenije, ki so bile aprila 1988 objavljene v Gradivu za slovensko ustavo. »Gradivo« sta pripravili Ustavna komisija upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev in Delovna skupina za ustavni razvoj pri slovenskem sociološkem društvu. »Gradivo« vključuje uvodne strokovne razlage in »Teze«, ki imajo obliko (fragmentarnega) ustavnega besedila.
PU je pomembno in dragoceno dejanje, ki je tvorno sooblikovalo ustavno pot do besedila veljavne Ustave Republike Slovenije (z dne 28. decembra 1991). PU je radikalno prelomila z ustavno tvarino prej veljavne socialistične ustave in se zavzela za klasično tvarino ustave. PU je intenzivno vplivala na novo slovensko ustavo. Vpliv bi bil verjetno lahko še večji, če PU nekaterih vidikov moderne ustavnosti ne bi spregledala (npr. položaja in vloge ustavnega sodišča). Veljavna Ustava Republike Slovenije (1991) ni izkoristila nekaterih pomembnih nastavkov, ki jih je PU vsebovala in utemeljeno vključevala (npr. na področjih socialne države, volilnega praga in parlamentarnega sistema).
Velika zasluga PU je, da je gradila na Sloveniji kot državi, ki sama odloča, kako se povezuje z drugimi in v kakšne zveze vstopa. Slovenija je bil opredeljena kot država v polnem pomenu te besede. Republika Slovenija je »država, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda«, a hkrati država »slovenskega naroda in vseh ljudi, ki so si skladno z zakonom pridobili pravico do slovenskega držav¬ljanstva«.
PU je podprla in s preambulo tudi odprla možnost novega razumevanja ustavnih besedil. Gre zlasti za tisto razumevanje, ki gradi na osrednjosti človekovega dostojanstva in na človekovem odgovornem ravnanju (do pokojnih, soljudi, narave in prihodnjih rodov).

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo