Okoljevarstvena klavzula v okviru Svetovne trgovinske organizacije

Pravnik, Ljubljana 2008, let. 63 (125), št. 1–3, str. 105–127

Obstoječi pravni okvir Svetovne trgovinske organizacije (STO) omogoča varstvo okolja, kadar okoljevarstveni interesi pridejo navzkriž z interesi svobodne mednarodne menjave blaga. Razvoj prakse kaže v smer širjenja okoljevarstvenih izjem iz člena XX GATT in s tem nakazuje na težnjo po pogostejši prepoznavi skladnosti uvoznoomejevalnih okoljevarstvenih ukrepov s pravno ureditvijo Svetovne trgovinske organizacije.
Obstoječi pravni okvir Svetovne trgovinske organizacije (STO) omogoča varstvo okolja, kadar okoljevarstveni interesi pridejo navzkriž z interesi svobodne mednarodne menjave blaga. Pravno podlago za uvedbo uvozno omejevalnih ukrepov, temelječih na skrbi za varstvo okolja, najdemo v (b) in (g) odstavkih člena XX Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT). Določbi sta del splošnih izjem omenjenega sporazuma. V okviru sistema reševanja medsebojnih sporov GATT/STO je praksa pri tolmačenju citiranih določb razvila vrsto testov, ki jih mora uvoznoomejevalen okoljevarstveni ukrep prestati, da bi lahko obveljal kot dopusten, čeprav pomeni kršitev temeljnih načel GATT. Dokazno breme pri presoji skladnosti uvoznoomejevalnega okoljevarstvenega ukrepa z določbami (b) in (g) odstavkov člena XX nosi država, ki je uvedla sporni okoljevarstveni ukrep. Razvoj prakse kaže v smer širjenja okoljevarstvenih izjem iz člena XX GATT in s tem nakazuje na težnjo po pogostejši prepoznavi skladnosti uvoznoomejevalnih okoljevarstvenih ukrepov s pravno ureditvijo Svetovne trgovinske organizacije.

Spletno naročilo edicije: Številka 1–3/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo