Opus profesorja Cigoja

Pravnik, let. 64 (126), št. 3-4, str. 105–112.

Avtorica poda biografske podatke in okvirno oriše opus profesorja Stojana Cigoja. Avtorica poudarja, da so značilnosti načina profesorjevega dela problemski pristop, primerjalnopravna razčlenitev, upoštevanje sodne prakse, organska rast.
Avtorica poda biografske podatke in okvirno oriše opus profesorja Stojana Cigoja. Sledi prikaz področij njegovega delovanja in opis najpomembnejših knjižnih del z vsakega od njih. V četrtem delu se seznanimo z načinom dela profesorja Cigoja. Avtorica poudarja, da so značilnosti načina dela problemski pristop, primerjalnopravna razčlenitev, upoštevanje sodne prakse, organska rast. V sklepu je profesor prikazan kot predavatelj in kot človek.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo