Pravni red na prepihu – Evropa na pragu 100. obletnice Versajske mirovne pogodbe

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 11-12

Evropa in svet sta bila v zadnjih letih priča več neprimerljivim izzivom temeljev nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava. Države se ne zmenijo za odločbe pristojnih sodišč, ogrožajo obstoj mednarodnih pogodb, ali pa ustavna načela potiskajo na rob. Kod posledica so pravne vrednote nespoštovane, izkušnje preteklosti ignorirane ali pa pristransko tolmačene. Vse to ogroža mirno prihodnost.
Evropa in svet sta bila v zadnjih letih priča več neprimerljivim izzivom temeljev nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava. Države se ne zmenijo za odločbe pristojnih sodišč, ogrožajo obstoj mednarodnih pogodb, ali pa ustavna načela potiskajo na rob. Kod posledica so pravne vrednote nespoštovane, izkušnje preteklosti ignorirane ali pa pristransko tolmačene. Vse to ogroža mirno prihodnost. To nas spominja na katastrofalne posledice napak versajske pogodbe in nesposobnost Evrope, da jih prepreči. Analizirana sta položaj Evrope po koncu hladne vojne, kot jo zaznavajo ugledni opazovalci iz ZDA, ter pobuda francoskega predsednika Emanuela Macrona za prihodnost Evrope ter za njeno neodvisnost in suverenost. Avtor predlaga nadomestitev neučinkovite »lepljenke« iz memorandumov in pogodb, ki so nastale po koncu hladne vojne, z mednarodnim pravnim redom, zasnovanem na jasnih pravicah in dolžnostih vseh neposredno prizadetih strank, ki je potreben, da se zagotovi trajnostni mir v Evropi. Avtor spomni na sodelovanje Slovencev na mirovnih pogajanjih v Versaillesu in na težave, ki so jih imeli pri uveljavljanju svojih upravičenih zahtev. Razmišlja tudi o možnostih neodvisne Slovenije, da podpre pobudo predsednika Macrona, ki je velika priložnost, da si Evropa izbojuje enakopravnost med svetovnimi geopolitičnimi silami.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo