Prehojena pot in nadaljnja smer razvoja Državnega pravobranilstva Republike Slovenije kot organa pravosodj

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 3-4, str. 159−172

Avtor v uvodniku spominja na petnajsto obletnico delovanja Državnega pra- vobranilstva Republike Slovenije po Zakonu o državnem pravobranilstvu iz leta 1997. Ob tem poudari pomen organa, ki mu je zaupano varstvo premo- ženjskih pravic in koristi politično-teritorialnih enot. Navede tudi, da je insti- tucija pravobranilstva nastala že v rimskem pravu, v času rimskega impera- torja Hadrijana, ko so posle zastopanja države pred sodišči opravljale osebe, ki so se imenovale advocatus fisci. V uvodniku je prikazan zgodovinski razvoj pravobranilstva na slovenskem ozemlju. V zvezi z vlogo državnega pravobra- nilstva v okviru pravosodja avtor nakaže mogoče smeri razvoja in prilagajanje organa ciljem pravosodja ter okoliščinam v družbi.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo