Pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah v Sloveniji s strani tujcev

Pravnik, Ljubljana 2008, let. 63 (125), št. 1–3, str. 7–36.

Prispevek obravnava vprašanja, kdo, pod kakšnimi pogoji in zakaj lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. Režim pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah variira glede na pravno podlago pridobitve pravice ter tudi glede na toAna Vlahek, kdo je tujec oziroma v kateri drugi državi ima prebivališče oziroma sedež.
Avtorica v prispevku ugotavlja, kdo, pod kakšnimi pogoji in zakaj lahko pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. Medtem ko lahko premičnine pri nas pridobivajo vsi pod enakimi pogoji, je možnost pridobivanja nepremičnin za tuje osebe načeloma omejena in rezervirana le za slovenske fizične in pravne osebe, z vstopom v EU tudi za osebe iz držav članic EU in EFTA. (Druge) tuje osebe pa lahko praviloma postanejo lastniki nepremičnin le ob izpolnjevanju posebnih pogojev. Režim pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah variira glede na pravno podlago pridobitve pravice ter tudi glede na to, kdo je tujec oziroma v kateri drugi državi ima prebivališče oziroma sedež. Zato avtorica predstavlja možnosti, pogoje in postopek za pridobivanje lastninske pravice po različnih kategorijah tujcev: poleg splošne možnosti pridobivanja lastninske pravice s strani tujcev proučuje tudi številne posebne ureditve, ki veljajo zgolj za osebe iz držav EGP, držav kandidatk za članstvo v EU, Švice, ZDA in tudi za države in mednarodne organizacije.

Spletno naročilo edicije: Številka 1–3/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo