Tipologija sprejemanja in utemeljevanja pravnih odločitev

Pravnik, let. 63 (125), št. 9-10, str. 605–630.

Prispevek obravnava tipologijo sprejemanja in utemeljevanja pravnih odločitev. V izhodišču razprave postavlja avtor tezo, da ima pravo kot posebno družbeno področje posebnosti, ki se odražajo v delu pravnikov, pri tem pa gre za projekcijo pravnikove duše, za katero je značilna določena tipologija.
Prispevek obravnava tipologijo sprejemanja in utemeljevanja pravnih odločitev. V izhodišču razprave postavlja avtor tezo, da ima pravo kot posebno družbeno področje posebnosti, ki se odražajo v delu pravnikov, pri tem pa gre za projekcijo pravnikove duše, za katero je značilna določena tipologija. Glavna funkcija, ki prihaja v poštev pri pravnikovem delu, je seveda mišljenjska (racionalna), ki pa se prepleta z iracionalnima funkcijama intuicije in čutilnosti. Predvsem je tu zanimiva funkcija intuicije, katere prepletenost z racionalnostjo je pri sprejemanju in utemeljevanju pravnih odločitev razlog, da teh dveh faz ne moremo povsem mehanično ločevati. Vendar pa je treba kljub pomembni vlogi intuicije v fazi sprejemanja pravne odločitve intuitivno pridobljene izpeljave racionalno premeriti in na racionalen način predstaviti v obrazložitvi pravne odločbe, saj racionalnost omogoča zunanje preverjanje in sporazumevanje. Prispevek zaključuje s tezo, da je v kontekstu omenjene tipologije danes mogoče racionalno utemeljiti tudi t. i. modro pravno odločitev, saj današnja modrost ni modrost v tradicionalnem pomenu (npr. Salamonova sodba), temveč predvsem sodobna modrost kot ustvarjalna uporaba obsežnega znanja za pravno varno in pravično rešitev v okviru pravnega sistema.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo