Učinek mediacije na tek rokov

Pravnik, Ljubljana 2008, let. 63 (125), št. 1–3, str. 37–62.

Prispevek proučuje, kako začetek mediacije vpliva na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov v slovenskem pravnem redu. Avtor poskuša oblikovatatija Damjani stališče, kako bi bilo vpliv mediacije na tek rokov smotrno urediti v slovenskem pravu.
Tveganje, da bi zaradi izteka rokov med trajanjem mediacije stranke izgubile možnost sodnega uveljavljanja svojih pravic, lahko zmanjša njihovo pripravljenost za mirno reševanje spora. Prispevek proučuje, kako začetek mediacije vpliva na tek zastaralnih in prekluzivnih rokov v slovenskem pravnem redu. Predstavljena je opcijska rešitev tega vprašanja, ki jo ponuja Uncitralov vzorčni zakon, in ureditev v nekaterih pravnih redih, ki so prevzeli ta zakon. Obravnavani sta tudi različni verziji določbe o zadržanju zastaranja, vsebovani v predlogu evropske direktive o mediaciji. Na podlagi tega avtor poskuša oblikovati stališče, kako bi bilo vpliv mediacije na tek rokov smotrno urediti v slovenskem pravu.

Spletno naročilo edicije: Številka 1–3/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo