Varstvo volilne pravice pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Pravnik, let. 63 (125), št. 9-10, str. 453–477.

Po ustaljeni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice 3. člen Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zagotavlja varstvo aktivne in pasivne volilne pravice kot individualnih človekovih pravic za volitve v zakonodajno telo. Avtorica meni, da odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice zavezujejo kot precedenčne odločitve nacionalne organe in posebej poudarja dolžnost volilnih komisij oziroma domačih sodišč, da svoje odločitve v volilnem postopku oziroma v postopkih s pravnimi sredstvi skladno z ustavno in zakonsko ureditvijo utemeljijo.
Po ustaljeni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice 3. člen Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zagotavlja varstvo aktivne in pasivne volilne pravice kot individualnih človekovih pravic za volitve v zakonodajno telo. Volilna pravica in njeno učinkovito izvrševanje sta bistvena za vzpostavitev demokratične ureditve in pravno državo, v kateri so spoštovane in varovane človekove pravice. Avtorica predstavlja izhodišča in merila, na podlagi katerih Evropsko sodišče za človekove pravice presoja omejitve volilne pravice. Podaja pregled odločitev tega sodišča, ki se je izreklo o številnih vprašanjih v vseh fazah volilnega postopka, in sicer tako glede izbire volilnega sistema, omejitev ali odvzema aktivne volilne pravice, neizvoljivosti, nezdružljivosti in drugih omejitev pasivne volilne pravice, kot glede odvzema poslanskega mandata in kršitev ob ugotavljanju volilnih izidov. Pregled vsebuje tudi opozorila na nekatere primerljive odločitve domačega ustavnega sodišča. Avtorica meni, da odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice zavezujejo kot precedenčne odločitve nacionalne organe in posebej poudarja dolžnost volilnih komisij oziroma domačih sodišč, da svoje odločitve v volilnem postopku oziroma v postopkih s pravnimi sredstvi skladno z ustavno in zakonsko ureditvijo utemeljijo.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo