Zaščita državljanov v tujini z vojsko

Pravnik, let. 63 (125), št. 11-12, str. 631–635.

Rusija je svoje vojaško posredovanje v Gruziji avgusta 2008 med drugim upravičevala z zaščito svojih v Južni Osetiji živečih državljanov. S svojim ravnanjem naj bi tudi izvrševala svoj del odgovornosti zaščite tamkajšnjega prizadetega prebivalstva. Mednarodno pravo kot instrument zaščite državljanov v tujini pozna konzularno oziroma diplomatsko zaščito. Sestavlja ju vrsta diplomatskih in mednarodnosodnih korakov, nikakor pa ne uporaba sile.
Rusija je svoje vojaško posredovanje v Gruziji avgusta 2008 med drugim upravičevala z zaščito svojih v Južni Osetiji živečih državljanov. S svojim ravnanjem naj bi tudi izvrševala svoj del odgovornosti zaščite tamkajšnjega prizadetega prebivalstva. Mednarodno pravo kot instrument zaščite državljanov v tujini pozna konzularno oziroma diplomatsko zaščito. Sestavlja ju vrsta diplomatskih in mednarodnosodnih korakov, nikakor pa ne uporaba sile. Glede njene uporabe oziroma bolje neuporabe v mednarodnih odnosih je mednarodno pravo zelo jasno. V konkretnem primeru je tudi nemogoče govoriti o humanitarni katastrofi takšnih razmer, ki bi upravičevala humanitarno posredovanje. To je sicer po trenutno veljavnem mednarodnem pravu dopustno le ob ustrezni odločitvi varnostnega sveta OZN.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo