Zbornik znanstvenih razprav

Pravnik, let. 63 (125), št. 11-12, str. 637–642.

Akademsko leto 2008/2009 je prineslo že 68. številko Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki vsako leto najširši strokovni javnosti omogoči vpogled v pestro raziskovalno dejavnost zaposlenih. Tokrat je dvanajst razprav prvič ugledalo luč sveta v izdaji Pravne fakultete in založbe GV Založba.
Akademsko leto 2008/2009 je prineslo že 68. številko Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki vsako leto najširši strokovni javnosti omogoči vpogled v pestro raziskovalno dejavnost zaposlenih. Tokrat je dvanajst razprav – avtorji so dr. Matej Accetto, dr. Matjaž Ambrož, dr. Albin Igličar, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, Saša Kmet, dr. Damjan Možina, dr. Aleš Novak, Tilen Štajnpihler, dr. Dragica Wedam Lukić, dr. Aleš Završnik, Sabine Zgaga – prvič ugledalo luč sveta v izdaji Pravne fakultete in založbe GV Založba. 
Že iz bežnega pregleda naslovov razprav postane bralcu jasno, da akademski zbor sledi aktualnim vprašanjem, s katerimi se ukvarjajo pravniki po vsem svetu, kot so to npr. odprte dileme mednarodnega kazenskega prava. Obenem pa na fakulteti živi zanimanje za klasične in pravnoteoretske teme, v letošnjem izboru razprav pa so zastopana tudi kriminološka vprašanja.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2008

*


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo