Financiranje stroškov arbitraže s strani tretjih oseb

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 5-6

Financiranje stroškov arbitraže (TPF) s strani tretjih oseb je danes ena najaktualnejših tem v mednarodni arbitraži.
Financiranje stroškov arbitraže (TPF) s strani tretjih oseb je danes ena najaktualnejših tem v mednarodni arbitraži. Za TPF je značilno, da financer z investiranjem kapitala stranki v arbitražnem postopku zagotavlja brezregresno financiranje zahtevkov v zameno za dogovorjeno premijo v primeru uspeha zahtevka. Finančna udeležba tretje osebe v arbitražnem postopku odpira številna pereča vprašanja, kot so neobstoj enotne opredelitve TPF, potencialna spornost pojava, pomanjkanje informacij o delovanju TPF v praksi in pogodbenih standardov v industriji, nevarnost čezmernega vpliva financerja na strateške odločitve v arbitražnem postopku, možen vpliv TPF na nepristranskost in neodvisnost arbitrov, nepredvidljivost učinkov TPF na odločitve senatov o stroških arbitražnega postopka in številna druga. Ta vprašanja zahtevajo jasne odgovore za stranke, odvetnike in arbitre, saj lahko pomembno vplivajo na arbitražni postopek in arbitražno odločbo kot rezultat tega postopka. TPF je zelo raznovrsten pojem, ki zajema različne možnosti finančne udeležbe tretjih oseb v arbitražnem postopku. Arbitražni doktrini in praksi zato še ni uspelo izoblikovati splošno sprejete opredelitve TPF, ki bi bila solidna osnova za njegovo regulacijo. Zato je namen tega prispevka opredeliti TPF in prispevati k boljšemu razumevanju tega novega pojava v Sloveniji.

Ključne besede: arbitražno pravo, mednarodna gospodarska arbitraža, arbitraža, arbitražni postopek, arbitri, stroški arbitražnega postopka, financiranje stroškov arbitraže

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo