Izdaja delnic imetnikom mešanih obveznic za stvarne vložke pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 5-6

Zagotovitev delnic imetnikom zamenljivih obveznic in obveznic z delniško nakupno opcijo je eden od zakonsko dopustnih namenov pogojnega povečanja osnovnega kapitala. 
Zagotovitev delnic imetnikom zamenljivih obveznic in obveznic z delniško nakupno opcijo je eden od zakonsko dopustnih namenov pogojnega povečanja osnovnega kapitala. Če se pri tem delnice imetnikom obveznic izročajo za stvarne vložke, je transakcijo treba izpeljati v skladu s posebnimi pravili: - sklep skupščine o pogojnem povečanju mora, poleg ostalih sestavin, obsegati navedbe o predmetu in vlagatelju vložka ter številu in eventualno nominalnem znesku za vložek zagotovljenih delnic; - predlogu za registracijo sklepa skupščine je treba priložiti pogodbe, sklenjene za pridobitev stvarnih vložkov, in revizorjevo poročilo o preveritvi vrednosti stvarnih vložkov. Tem zakonskim zahtevam je mogoče zadostiti, če je bila emisija obveznic do trenutka sklepanja skupščine o pogojnem povečanju osnovnega kapitala že izvršena. V nasprotnem primeru – torej, če se obveznice izdajo šele v obdobju po sprejetju skupščinskega sklepa – to po naravi stvari ni mogoče. Zato je, če naj se v takem položaju imetnikom obveznic omogoči izdaja delnic za stvarne vložke, nujna alternativna rešitev, in sicer analogna uporaba zakonskih določb o stvarnih vložkih pri odobrenem kapitalu.

Ključne besede: pogojno povečanje osnovnega kapitala, stvarni vložki, odobreni kapital, zamenljive obveznice, obveznice z delniško nakupno opcijo, mešane obveznice

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2018

*


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo