Kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 5-6

Predmet članka je kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic, določeno v 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) pod naslovom »Kršitev moralnih avtorskih pravic«. 

Predmet članka je kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic, določeno v 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) pod naslovom »Kršitev moralnih avtorskih pravic«. Moralne avtorske pravice so tista upravičenja iz enovite avtorske pravice, ki varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do avtorskega dela, zato jih uvrščamo tudi med osebnostne pravice. Ustava RS zagotavlja posebno varstvo tako pravicam iz ustvarjalnosti kot tudi osebnostnim pravicam. Zakonodajalec je ocenil, da je spoštovanje avtorskih pravic tako pomembno, da je za najbolj grobe posege vanje poleg zasebnopravnih zahtevkov predpisal še kazenske sankcije. Kazenski zakonik inkriminira kršitev pravice priznanja avtorstva in pravice spoštovanja dela, niso pa inkriminirane kršitve moralnih pravic prve objave dela in pravice skesanja. Prav tako ni inkriminirana kršitev moralnih pravic izvajalcev kot imetnikov avtorski sorodnih pravic. Avtorja podrobno analizirata vsebino opisane inkriminacije ter se kritično opredelita do zakonske rešitve, ki zaradi neusklajenosti kazenskopravnega in avtorskopravnega izrazja preveč nejasno določa znake kaznivega dejanja.

Ključne besede: moralne avtorske pravice, kaznivo dejanje, priznanje avtorstva, spoštovanje dela, skazitev, plagiat

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo