Načelo skladne razlage – dolžnost nacionalnih sodnikov

Pravnik, let. 63 (125), št. 4–6, str. 241–261.

Prispevek prikazuje temeljni pomen načela skladne razlage kot tehnike oziroma metode, ki omogoča učinkovanje prava Skupnosti pred nacionalnimi sodišči, kjer ima praviloma prednost pred načelom neposrednega učinka.
Prispevek prikazuje temeljni pomen načela skladne razlage kot tehnike oziroma metode, ki omogoča učinkovanje prava Skupnosti pred nacionalnimi sodišči, kjer ima praviloma prednost pred načelom neposrednega učinka. Pri prikazu se avtorica opira na številne odločitve Sodišča Evropskih skupnosti, ki so posebno pomembne za opis in koncept tega načela. Odgovoriti poskuša na tri temeljna vprašanja: (1) kdaj se načelo lahko uporabi, (2) katera pravila nacionalnega prava se morajo razlagati skladno s pravom Skupnosti in (3) katera pravila prava Skupnosti se lahko uporabijo za razlago nacionalnega prava. Obseg uporabe načela ostaja negotov. Deloma se tej negotovosti že po naravi stvari ni mogoče izogniti, ker je načelo namenjeno reševanju kolizij pravnih norm. Vendar pa bi njeno stopnjo lahko znižalo Sodišče ES, če bi sprejelo širšo obrazložitev svojih odločitev, ki se nanašajo na načelo skladne razlage. Posebno pomembno bi bilo načelo skladne razlage približati načelu neposrednega učinka. Povedali smo, da se je to že zgodilo glede vprašanja poteka roka za prenos direktive v nacionalni pravni red kot pogoj za začetek uporabe načela skladne razlage.

Spletno naročilo edicije: Številka 4–6/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo