Naravnopravni elementi v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in njegova pravica

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 9-10, str. 541−553.

Avtorica obravnava naravnopravne elemente v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in njegova pravica. V uvodu je na kratko predstavljen zgodovinsko-politični okvir nastanka novele. V nadaljevanju avtorica išče argumente za in proti tezi,
da je pravna drža slovenskega pisatelja Ivana Cankarja v delu Hlapec Jernej in njegova pravica naravnopravna.
Avtorica obravnava naravnopravne elemente v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in njegova pravica. V uvodu je na kratko predstavljen zgodovinsko-politični okvir nastanka novele. V nadaljevanju avtorica išče argumente za in proti tezi,
da je pravna drža slovenskega pisatelja Ivana Cankarja v delu Hlapec Jernej in njegova pravica naravnopravna. Za osnovo jemlje skupna izhodišča naravnega prava, zato v noveli išče prisotnost oziroma odsotnost sledečih elementov: dualizem naravnega in pozitivnega prava; značilnosti v noveli, ki bi kazale na to, da če je pozitivno pravo v nasprotju z naravnim, mu to odreka veljavnost in stopa na njegovo mesto; ravnanje hlapca Jerneja, ki bi kazalo, da je bilo naravno pravo hlapcu Jerneju razumsko spoznavno. Pri iskanju odgovora, kakšen je vsebinsko Jernejev, posredno pa tudi Cankarjev absolutni vir prava, se avtorica navezuje na marksistično filozofijo. Pri tem se navezuje na predvsem na Marxovi deli Kapital in Kritika gothskega programa.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo