Številka 9-10/2009

Naravnopravni elementi v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in njegova pravica

Avtorica obravnava naravnopravne elemente v Cankarjevem delu Hlapec Jernej in njegova pravica. V uvodu je na kratko predstavljen zgodovinsko-politični okvir nastanka novele. V nadaljevanju avtorica išče argumente za in proti tezi,
da je pravna drža slovenskega pisatelja Ivana Cankarja v delu Hlapec Jernej in njegova pravica naravnopravna.
Več...

Številka 7-8/2013

Uporaba pravičnosti v mednarodnih sodnih sporih

O pravičnosti se v novejšem času veliko razpravlja, enako kot se je v preteklosti. Pravičnost je bila poleg pravnih zlasti tema filozofskih in teoloških razprav. Pravičnost se je od nastanka pisave poskušala spraviti v okvir napisanega in razumljivega, glede na zahteve posameznikov in celotne družbe. Skozi zgodovinski razvoj in napredek je bila pravičnost udejanjena in velikokrat formalizirana. Pravičnost je bila tako večkrat temeljno sredstvo za red in mir, to pa je bil tudi razlog, zakaj je pravo stremelo k pravičnosti in jo tudi uporabilo za uresničevanje pravnih vrednot. Pravna misel se je pri nas v zgodovinskem pogledu oblikovala zlasti skozi pravno pozitivistično in naravnopravno mišljenje. Pravni pozitivizem se je večinoma izogibal idejam pravičnosti in drugim pravno-filozofskim vprašanjem, medtem ko je bil naravnopravni pristop bližje ideji pravičnosti, tudi v mednarodnem pogledu. Raziskava pravičnosti v sod¬nih sporih mednarodnega prava pokaže njen širok vpliv na razvoj mednarod¬nega prava. Dejstvo je, da je pravičnost možen vir odločanja v mednarodnem pravnem prostoru.

Več...

Številka 7-8/2015

Problematika pravne ureditve Zoisovih štipendij

Bistvo prispevka je kritična ocena sprememb zakonodaje na področju Zoisovih štipendij, predvsem pa krivic, ki se dogajajo štipendistom, ki so upravičeni do štipendij še po prejšnjem zakonu o štipendiranju. Sporna je predvsem ureditev prehodnega obdobja, ki najverjetneje ni v skladu z načelom enakosti in načelom varstva zaupanja v pravo. Prav tako so problematične tudi razne druge novosti, ki jih je uvedel novi Zakon o štipendiranju.

Več...

Številka 3-4/2018

Dobronamernost in krivda: na rob odločbi Ustavnega sodišča Up-258/15 z dne 30. novembra 2017

Avtor na podlagi analize odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije Up- 258/15 razpravlja o problematiki naklepa in zmot pri normativnih zakonskih znakih vrednostne narave.
Več...

Dialektika pravnega načela – protislovje in arbitrarnost odločitve

Eno od obeležij pravne teorije po drugi svetovni vojni je interes, ki ga je namenila raziskovanju načel v pravnem diskurzu. Pravna teorija je razvila več instrumentov, ki omogočajo uporabo pravnih načel (na primer R. Dworkin). V pričujočem prispevku so poudarjeni razlogi, zaradi katerih velja aplikacija načel za težjo od aplikacije pravil.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo