Številka 3-4/2010

Zgrešeni udar ali trkanje na odprta vrata (Odgovor avtorja na recenzijo dr. Aleša Novaka)

V tem prispevku se avtor knjige Filozofija prava Ronalda Dworkina (Nova revija, Ljubljana 2008) odziva na recenzijo tega dela, ki jo je objavil dr. Aleš Novak v prejšnji številki revije Pravnik. Njegov glavni namen je opozoriti bralce na sistemsko napako recenzije, ki se osredotoča le na nabor literature, ki jo razprava vključuje, in na pravopisne napake, v celoti pa izpušča njeno vsebinsko tematizacijo.
Več...

Številka 5-6/2010

Komu zvoni?

V odzivu na Svetličev odgovor na kritično recenzijo avtor recenzije dodatno utemeljuje razloge za svojo kritično oceno Svetličevega dela Filozofija prava Ronalda Dworkina.
Več...

Številka 7-8/2010

Manifest (pobuda) za evropsko kriminalitetno politiko

Prispevek je prevod Manifesta za evropsko kriminalitetno politiko.
Več...

Ujetega ptiča tožba (Še zadnjič o recenziji Aleša Novaka)

V tem prispevku se avtor znova odzove na diskusijo, ki se je odprla z recenzijo njegove knjige (Filozofija prava Ronalda Dvorkina, Nova revija, Ljubljana 2007). Spisal jo je dr. Aleš Novak, ki se je odločil tudi za odgovor (Pravnik, št. 5-6/2010) na avtorjeva pojasnila v zvezi z recenzijo.
Več...

Številka 5-6/2013

Uporaba splošno veljavnih načel mednarodnega prava v pravnem redu Republike Slovenije z vidika pravne varnosti

Slovenija se v Ustavi deklarira kot pravna država z vsemi posledicami, ki jih to načelo prinaša. Najpomembnejše družbene odločitve v državi sprejema Državni zbor RS v obliki predpisov, ki morajo biti pred uveljavitvijo objavljeni, vendar pa se pravice fizičnih oseb ne določajo le z zakoni, ampak tudi z normami mednarodnega prava, ki jih v slovenskem pravu uokvirja termin »splošno veljavna načela mednarodnega prava«. Ta »načela« veljajo v pravnem redu RS avtomatsko z nastankom, pri tem pa vsebina teh norm ni povsem jasna in znana. Pri presoji, ali je v konkretnem primeru že nastala mednarodna norma, je zato odprt širok prostor za subjektivno vrednostno razumevanje prava, kar je z vidika pravne varnosti problematično. Predpisi morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. S tem se sledi načelu pravne države, katere sestavi del je tudi načelo pravne varnosti. Vendar pa za avtomatsko adoptirane običajne obče norme mednarodnega prava Ustava RS ne predvideva njihove objave pred uveljavitvijo.

Več...

Številka 7-8/2018

Pomen obrazložitve odločbe na primeru odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi »Drugi tir«

Namen prispevka je opozoriti na pomembnost jasne, strukturirane in logično koherentne obrazložitve pravnih odločitev. Da ni pomembna le končna odločitev, ampak tudi argumentacijska pot, ki je odločevalca pripeljala do take odločitve, se zavedamo toliko bolj takrat, ko nas neka odločitev preseneti in skušamo iz obrazložitve (ki je, če v postopku nismo sodelovali, pogosto edini vir informacij o odločilnih dejstvih zadeve) razbrati nosilne razloge zanjo. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo