Pomen obrazložitve odločbe na primeru odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi »Drugi tir«

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 7-8

Namen prispevka je opozoriti na pomembnost jasne, strukturirane in logično koherentne obrazložitve pravnih odločitev. Da ni pomembna le končna odločitev, ampak tudi argumentacijska pot, ki je odločevalca pripeljala do take odločitve, se zavedamo toliko bolj takrat, ko nas neka odločitev preseneti in skušamo iz obrazložitve (ki je, če v postopku nismo sodelovali, pogosto edini vir informacij o odločilnih dejstvih zadeve) razbrati nosilne razloge zanjo. 
Namen prispevka je opozoriti na pomembnost jasne, strukturirane in logično koherentne obrazložitve pravnih odločitev. Da ni pomembna le končna odločitev, ampak tudi argumentacijska pot, ki je odločevalca pripeljala do take odločitve, se zavedamo toliko bolj takrat, ko nas neka odločitev preseneti in skušamo iz obrazložitve (ki je, če v postopku nismo sodelovali, pogosto edini vir informacij o odločilnih dejstvih zadeve) razbrati nosilne razloge zanjo. Ena takih odločitev je tudi odločitev Vrhovnega sodišča o razveljavitvi glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper. Ker me je odločitev presenetila, sem skušala utemeljitev zanjo najti v obrazložitvi. Ta me, kot nekoga, ki ima pred seboj le splošno znana dejstva in tisto, kar je navedeno v obrazložitvi, žal ne prepriča. Ker namen prispevka ni kritika sodnikov in njihovega dela, temveč želja po (ob siceršnjem upoštevanju odločitve) strpni razpravi tudi o argumentacijah in obrazložitvah, s katerimi se ne strinjamo oziroma jih ne razumemo, si v prispevku prizadevam podrobno razčleniti merila, ki jih je za odločanje Vrhovnega sodišča postavilo Ustavno sodišče, in preveriti njihovo konkretizacijo v obrazložitvi Vrhovnega sodišča.
Ključne besede: obrazložitev odločbe, referendum, »Drugi tir«.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo