Oblike pravne argumentacije

Pravnik, Ljubljana 2008, let. 63 (125), št. 1–3, str. 129–132.

Prispevek je zadnje poglavje referata, ki ga je avtor pripravil za srečanje IRIS [(Internationale Rechtsinformatik Symposion), sekcija teorija prava], ki je bilo 21. do 23. februarja 2008 v Salzburgu.
Prispevek je zadnje poglavje referata, ki ga je avtor pripravil za srečanje IRIS [(Internationale Rechtsinformatik Symposion), sekcija teorija prava], ki je bilo 21. do 23. februarja 2008 v Salzburgu. Naslov avtorjevega referata je bil »Potovanje pogleda sem in tja« (O naravi uporabljanja zakona) [Das »Hin- und Herwandern des Blickes« (Über die Natur der Gesetzesauslegung)].

Spletno naročilo edicije: Številka 1–3/2008

*


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo