Odškodninska odgovornost zdravilcev

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 11-12

Zdravilci v skladu z Zakonom o zdravilstvu odgovarjajo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Slovenska sodišča dopuščajo, da oškodovanci uveljavljajo odškodnino tako na podlagi pogodbenega temelja kot tudi na podlagi civilnega delikta. Protipravnost se lahko izrazi v obliki napak pri pojasnil- ni dolžnosti ali izostanka pojasnilne dolžnosti, v obliki zdravilske napake ali v nespoštovanju določbe o napotitvi na medicinsko zdravljenje.
Zdravilci v skladu z Zakonom o zdravilstvu odgovarjajo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Slovenska sodišča dopuščajo, da oškodovanci uveljavljajo odškodnino tako na podlagi pogodbenega temelja kot tudi na podlagi civilnega delikta. Protipravnost se lahko izrazi v obliki napak pri pojasnilni dolžnosti ali izostanka pojasnilne dolžnosti, v obliki zdravilske napake ali v nespoštovanju določbe o napotitvi na medicinsko zdravljenje. Pri razjasnitvi nekaterih vprašanj o odškodninski odgovornosti zdravilcev se lahko opremo na ugotovitve teorije in prakse glede odškodninske odgovornosti zdravnikov. Vendar pa je treba ob tem nujno upoštevati, da je ureditev pojasnilne dolžnosti zdravilcev v nekaterih vidikih drugačna od ureditve pri zdravnikih. Predvsem so drugačni pogoji za privolitev nesposobnih oseb, obligatornost pisne oblike, obseg pojasnilne dolžnosti in pravilo o tem, kdo mora opraviti pojasnil- no dolžnost. Ureditev odškodninske odgovornosti zdravilcev je po preučitvi načeloma ustrezna, vendar zaradi pomanjkljivosti splošne ureditve položaja zdravilcev ne more biti uspešno izvajana.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo