Poslovnik Državnega zbora zmanjšuje pomen veta Državnega sveta

Pravnik, let. 63 (125), št. 4–6, str. 263–298.

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) natančneje določa tudi ustavne pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v razmerju do državnega zbora v okviru zakonodajnega postopka. Sporni so predvsem členi 147, 148, 129, 131, 135, 137 in 140. člen, ki onemogočajo učinkovito izvrševanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta.
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) natančneje določa tudi ustavne pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v razmerju do državnega zbora v okviru zakonodajnega postopka. Sporni so predvsem členi 147, 148, 129, 131, 135, 137 in 140. člen, ki onemogočajo učinkovito izvrševanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta. Za izboljšanje ureditve ne bi bila potrebna sprememba ustave, pač pa že sprememba PoDZ-1; ne glede na enako potrebno večino za sprejem bi bilo verjetneje pričakovati, da bi prišlo do spremembe PoDZ-1, kot do sprememb Ustave, ki naj bi se spreminjala le v najbolj potrebnih primerih. Do take spremembe ne bo prišlo zaradi doseženega soglasja v Državnem zboru, pač pa le zaradi ugotovljene neustavnosti PoDZ-1. Ker je Ustavno sodišče enkrat že odločalo v smiselno enakem primeru (šlo je za podobne določbe bivšega PoDZ) in v tem delu ni ugotovilo neskladja z ustavo, bi bilo ponovno odločanje na podlagi drugih in novih dokazov in dejstev toliko bolj zanimivo. Bistvo problema se vrti okoli vprašanja, ali je odločanje enako sprejemanju zakona ali pa gre le za glasovanje o zakonu. Menim, da gre za prvo rešitev; trenutna ureditev ne daje Državnemu svetu parlamentarne avtonomije, ki jo mora imeti vsak drugi dom parlamenta. Ne glede na majhne možnosti, ki jih ima Državni svet na voljo, se velikokrat zgodi, da se v kritičnih trenutkih, ko vse drugo odpove, nanj s »prošnjami po pomoči« obračajo tudi njegovi »javno največji nasprotniki«. Ravno ti dvojni Janusovi obrazi slovenskega pluralističnega parlamentarizma pričajo, da je državni svet nujno potreben.

Spletno naročilo edicije: Številka 4–6/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo