Pravo Evropske unije in nacionalna sodišča

Pravnik, let. 63 (125), št. 4–6, str. 225–239.

Prispevek predstavlja najnovejšo sodno prakso nekaterih nacionalnih ustavnih sodišč, prek nje pa ponuja grob obris prepričljive teorije narave evropskega pravnega reda.
Novejša sodna praksa nacionalnih ustavnih sodišč kaže, da niti po petdesetih letih obstoja evropske integracije njeni usta(no)vni pravni temelji še vedno niso dovršeni. Še več, tudi celotna narava evropskega pravnega reda teoretično ni zadovoljivo pojasnjena. To sta najmanj dva razloga, ki neposredno zahtevata ponovno osvetlitev razmerij med pravnim redom EU in nacionalnimi pravnimi redi. Pričujoči prispevek zato predstavlja najnovejšo sodno prakso nekaterih nacionalnih ustavnih sodišč in prek nje ponuja grob obris prepričljive teorije narave evropskega pravnega reda.

Spletno naročilo edicije: Številka 4–6/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo