Ugovor zoper sklep o izvršbi in dolžnikova pravica do izjave v postopku

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 9-10

Ustavna in konvencijska pravica do izjave v postopku mora biti zagotovljena tudi v civilnem izvršilnem postopku. Dolžnik, zoper katerega se v izvršbi prisilno izvršuje upnikova terjatev, mora tako imeti možnost, da se brani zoper dovoljeno izvršbo. Sodišče sklep o izvršbi izda v enostranskem postopku, zato se dolžnikova pravica do izjave uresničuje predvsem z ugovorom zoper sklep o izvršbi. Pri zakonski ureditvi ugovora mora biti zagotovljeno ustrezno razmerje med dolžnikovo pravico do izjave na eni strani in upnikovo pravico do učinkovite izvršbe, ki je sestavni del ustavne in konvencijske pravice do sodnega varstva na drugi strani.
Ustavna in konvencijska pravica do izjave v postopku mora biti zagotovljena tudi v civilnem izvršilnem postopku. Dolžnik, zoper katerega se v izvršbi prisilno izvršuje upnikova terjatev, mora tako imeti možnost, da se brani zoper dovoljeno izvršbo. Sodišče sklep o izvršbi izda v enostranskem postopku, zato se dolžnikova pravica do izjave uresničuje predvsem z ugovorom zoper sklep o izvršbi. Pri zakonski ureditvi ugovora mora biti zagotovljeno ustrezno razmerje med dolžnikovo pravico do izjave na eni strani in upnikovo pravico do učinkovite izvršbe, ki je sestavni del ustavne in konvencijske pravice do sodnega varstva na drugi strani. Ob tem je nujno treba upoštevati, da je pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova upnikov položaj že v izhodišču močnejši od dolžnikovega, za izvršbo na podlagi verodostojne listine pa tega ni mogoče ugotoviti. V prispevku sta obravnavani dve značilnosti ugovora v veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki sta po avtoričinem mnenju vprašljivi z vidika dolžnikove pravice do izjave, in sicer popolna nesuspenzivnost ugovora pod določenimi pogoji in zahteva po obrazloženosti ugovora. Po prikazu ureditev v primerjalnem pravu, nekaterih stališč teorije in sodne prakse je podan poskus kritične ocene pozitivnopravne slovenske ureditve in predlogi za morebitne spremembe.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo