Urejanje zunajsodnega dela sodnikov: etični standardi in njihova uporaba v Združenih državah Amerike

Pravnik, let. 63 (125), št. 7-8, str. 331–362.

Združene države Amerike so primer za sveženj pravil sodniške etike, ki urejajo ravnanje in izražanje sodnikov zunaj sodne dvorane, in sicer v javnem ali zasebnem življenju. Ta pravila, ki so utemeljena na vzorčnem kodeksu sodniške etike, ki ga je pripravila avtonomna poklicna organizacija Ameriško pravniško združenje (American Bar Association – ABA), so postala pravno zavezujoča, saj so jih sprejela številna sodišča in zakonodajalci različnih jurisdikcij Združenih držav.
Združene države Amerike so primer za sveženj pravil sodniške etike, ki urejajo ravnanje in izražanje sodnikov zunaj sodne dvorane, in sicer v javnem ali zasebnem življenju. Ta pravila, ki so utemeljena na vzorčnem kodeksu sodniške etike, ki ga je pripravila avtonomna poklicna organizacija Ameriško pravniško združenje (American Bar Association – ABA), so postala pravno zavezujoča, saj so jih sprejela številna sodišča in zakonodajalci različnih jurisdikcij Združenih držav.
V prispevku so obravnavani etični standardi, ki so povezani z nekaterimi specifičnimi zunajsodnimi dejavnostmi. Najprej je predstavljen sistem sodniške discipline, vključno z razlogi, zakaj se pravno urejanje sodniškega ravnanja in izražanja šteje za bistveno pri ohranjanju javne podpore in spoštovanja sodstva. Ti razlogi so osredinjeni na vprašanja zaznav javnosti glede celotnega sodstva ter pogled, da je sojenje v odprti družbi po svoji naravi izrazito javno, hkrati pa ne bi smelo biti politično.
Prispevek se nato osredini na članstvo sodnikov v vladnih organih, kot so odbori za pripravo zakonov in svetovalne komisije, na plačilo za to delo, podpiranje ali nasprotovanje kandidatom za javne funkcije, aktivnosti v političnih organizacijah in na izražanje mnenja o splošno družbenih temah. Pri tem so predstavljene relevantne določbe najnovejše različice vzorčnega sodniškega kodeksa (iz leta 2007) in razlaga ter uporaba teh pravil s strani svetovalnih organov, disciplinskih agencij in sodišč v različnih jurisdikcijah Združenih držav. V konkretnih primerih je iskanje odgovorov na specifična etična vprašanja odvisno od dejanskega stanu. Razen nekaj izjem pravila vzorčnega kodeksa na splošno niso kategorična. Kodeks je namreč zgrajen na nekaj temeljnih načelih in bolj specifični normativni uporabi teh načel.

Iz angleškega izvirnika je besedilo prispevka prevedel Dean Zagorac.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo