Usmeritve delovanja slovenskega sodstva v letu 2018

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 3-4

V prispevku predsednik Vrhovnega sodišča RS poudarja nekatere rezultate poslovanja slovenskega sodstva v letu 2018. Ti kažejo nadaljevanje pozitivnih trendov iz preteklih nekaj let, zlasti glede zmanjševanja števila nerešenih zadev in skrajševanja časov njihovega reševanja. 
V prispevku predsednik Vrhovnega sodišča RS poudarja nekatere rezultate poslovanja slovenskega sodstva v letu 2018. Ti kažejo nadaljevanje pozitivnih trendov iz preteklih nekaj let, zlasti glede zmanjševanja števila nerešenih zadev in skrajševanja časov njihovega reševanja. Ti rezultati so bili doseženi ob hkratnem zmanjševanju števila sodnikov, vendar je v tem pogledu očitno dosežena skrajna meja še možnega in sprejemljivega. Posebej se poudarja nekatere prednostne naloge, ki jih bo sodstvo upoštevalo v letu 2018. Poudarek je na krepitvi precedenčne vloge Vrhovnega sodišča, ukrepih na področju kazenskega (še zlasti zadev specializiranih oddelkov) in upravnega sodstva. Zadnji dve področji namreč v dosedanjih zakonodajnih in kadrovskih okvirih ne moreta več zagotavljati pričakovanih ciljev – obvladovanje pripada novih zadev in zmanjševanje števila nerešenih zadev. Izpolnjevanje tako postavljenih usmeritev slo- venskega sodstva so jamstvo, da se (skupaj z vsemi odločilnimi deležniki, ki vplivajo na njegovo delovanje) dosedanji pozitivni trendi ne ustavijo ali celo obrnejo v nasprotno smer.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo