Ustavnosodna presoja avtonomnosti parlamenta

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 7-8

Avtonomnost parlamenta je posledica zagotavljanja delovanja sistema zavor in ravnovesij ter izhaja iz načela delitve oblasti. Ustavno sodišče Republike Slovenije pri presoji avtonomnosti parlamenta izhaja iz ustavnega načela o delitvi oblasti in presoja tudi razmerje med avtonomnostjo prvega in drugega doma parlamenta. 

Avtonomnost parlamenta je posledica zagotavljanja delovanja sistema zavor in ravnovesij ter izhaja iz načela delitve oblasti. Ustavno sodišče Republike Slovenije pri presoji avtonomnosti parlamenta izhaja iz ustavnega načela o delitvi oblasti in presoja tudi razmerje med avtonomnostjo prvega in drugega doma parlamenta. Iz procesne avtonomije izhaja pravica in obveznost obeh domov parlamenta, da si sama urejata organizacijo njunega poslovanja in dela z notranjimi pravnimi akti. Ustavna pravica drugega doma parlamenta do suspenzivnega veta pa pomeni, da lahko Državni svet Republike Slovenije zahteva (zgolj) ponovno glasovanje o zakonu kot celoti, ne pa tudi ponovne razprave o zakonu. Odločitve (predsednika) Državnega zbora Republike Slovenije glede referendumskih opravil so morda oblikovale že parlamentarni običaj, njihovo skladnost z določbami Ustave pa je potrdilo tudi Ustavno sodišče. Glede upravne avtonomije je Ustavno sodišče presojalo tudi potrebo po poklicnem opravljanju funkcije predsednika Državnega sveta. Pomembna odločitev, ki se je nanašala na finančno avtonomijo parlamenta, je bila, da izvršilna veja oblasti ne sme odločati glede upravljanja nepremičnega premoženja, ki ga uporablja parlament.


Ključne besede: načelo delitve oblasti, sistem zavor in ravnovesij, Ustavno sodišče Republike Slovenije, zakonodajna veja oblasti, parlament, avtonomija parlamenta, (nepopolna) dvodomnost parlamenta, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo