Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDPS)

Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDPS) združuje splošna in specializirana društva pravnikov in njihove zveze. Cilji ZDPS so:
– proučevanje prava in aktivno udejstvovanje pri graditvi pravnega sistema Slovenije,
– poglabljanje pravne znanosti in izpolnjevanje pravne prakse ter njeno medsebojno povezovanje in usklajevanje,
– proučevanje mednarodnega prava in prava drugih držav,
– dviganje strokovne ravni pravnikov ter
– krepitev včlanjenih društev in pomoč pri izvrševanju njihovih nalog.


Zveza društev pravnikov Slovenije združuje 29 pravniških društev: Društvo pravnikov Gorenjske, Društvo pravnikov Posavja, Športno društvo Pravnik, Društvo za delovno pravo in socialno varnost, Društvo pravnikov Bele krajine, Društvo za pomorsko pravo Slovenije, Slovensko sodniško društvo, Društvo mediatorjev Slovenije, Društvo koroških pravnikov Slovenj Gradec, Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo, Slovensko društvo za upravne znanosti in stroko, SYLA, evropsko združenje mladih pravnikov, Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, Društvo za ustavno pravo Slovenije, Društvo pravnikov Pomurja, Društvo državnih tožilcev Slovenije, Zvezo društev ELSA Slovenije – evropsko združenje študentov prava, Društvo pravnikov Nova Gorica, Društvo pravnikov Obale in Krasa, Društvo pravnikov v gospodarstvu Novo mesto in Slovensko komisijo pravnikov – Slovensko sekcijo Mednarodne komisije pravnikov Ljubljana, ob tem pa še osem društev, ki so tudi člani Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije: Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja, Pravniško društvo Ljubljana, Društvo za športno pravo, Društvo za gospodarsko pravo Koroške, Slovensko društvo za evropsko pravo, Pravniško društvo v Mariboru, Društvo zasavskih pravnikov Trbovlje in Društvo pravnikov v gospodarstvu Celje.


ZDPS se v zadnjih letih posveča predvsem nadaljnjemu izdajanju in skrbi za ohranitev najstarejše slovenske pravne revije Pravnik (njena predhodnica je izšla že leta 1862; več na ) ter – skupaj z Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije – organizaciji vsakoletnih Dnevov slovenskih pravnikov. Prvi so bili organizirani že leta 1975, na njih pa ZDPS vsako leto podeli tudi nagrade za pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije.

[1] Člen 1 Statuta Zveze društev pravnikov Slovenije z dne 9. decembra 1998.

[2] Prav tam, 6. člen.Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo