Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije (ZDGPS)

Združuje osem društev, in sicer Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja, Pravniško društvo Ljubljana, Društvo za gospodarsko pravo Koroške, Društvo za športno pravo, Slovensko društvo za evropsko pravo, Pravniško društvo v Mariboru, Društvo zasavskih pravnikov Trbovlje in Društvo pravnikov v gospodarstvu Celje.

Cilji oziroma naloge ZDGPS so naslednje:

– organiziranje in izvajanje izobraževanj s tematiko iz področja gospodarskega prava in pravnih disciplin, ki so z njim povezane;
– skrb za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov društev, ki so članice ZDGPS, in nudenje strokovne, organizacijske in druge pomoči članom ZDGPS pri izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju njihovih članov;
– spremljanje uporabe pravnih predpisov, predvsem s področja gospodarskega prava v praksi in dajanje pobud za morebitne spremembe oziroma njihove dopolnitve;
– skrb za utrjevanje pravne zavesti pri uporabi predpisov in pri poslovanju,
– sodelovanje z državnimi in drugimi organi, organizacijami, z drugimi sorodnimi institucijami in izobraževalnimi institucijami za razvoj in uporabo gospodarskega prava ter drugih z njim povezanih pravnih disciplin;
– skrb za strokovni in poklicni status pravnikov v gospodarstvu ter drugih pravnikov, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom, skrb za spoštovanje kodeksa poklicne pravniške etike;
– organiziranje strokovnih ekskurzij ter družabnih prireditev za člane ZDGPS in člane društev, sodelovanje s pravniškimi organizacijami v tujini, še predvsem s pravniškimi organizacijami v zamejstvu.

ZDGPS s svojimi predstavniki prav tako sodeluje v uredništvu revije Pravnik, bila pa je tudi ena od ustanoviteljic časopisa Pravna praksa.Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo